ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Demonstrační pracoviště / učitelské pracoviště / odborná učebna/

Demonstrační pracoviště

Demonstrační pracoviště jako součást učitelského pracoviště je zpravidla spojováno s výukou odborných předmětů (fyziky, chemie, přírodopisu ap.)

Pro předvádění pokusů (názorné ukázky) je určeno demonstrační pracoviště.

Pro zavádění elektronických prostředků výuky, pomůcek, projekční techniky, interaktivních nástrojů výuky atd. jsou nutným doplňkem demonstračního pracoviště přídavné moduly.

Demonstrační pracoviště u učitele

Co vše má demonstrační pracoviště umožňovat:

 • provádět pokusy
 • názorné ukázky

Současná výuka se stále více provádí prostřednictvím:

 • počítače učitele
 • výukových pomůcek
 • interaktivních pomůcek
 • pomůcek pro projekci

což musí mít vliv na uspořádání celého učitelského pracoviště, umístění jednotlivých prvků - modulů.

 

Demonstrační pracoviště
technické informace:

Pracoviště je tvořeno kovovou kostrou s pracovní deskou buď postformingovou nebo kameninovou podle charakteru pokusů.
Pracoviště může být doplněno vestavnými moduly pro uložení médií.
Média jsou voda, plyn, elektro, odsávání zplodin (digestoř, odsávací zařízení).

Pomůcky pro výuku mohou být uložené též ve skříňkách buď v samotném učitelském pracovišti, nebo v dalších skříních, kabinetu. Digitální pomůcky mohou být uloženy v dalších přídavných modulech. Jde o:

 1. Zobrazovací techniku (vizualizéry, dataprojektor).
 2. Výukové a měřící systémy.
 3. Interaktivní techniku (interaktivní tabule, přezkušovací zařízení).

To vše by mělo být v závislosti na vyučovaném předmětu k dispozici - učiteli při ruce.

Toho je dosaženo:

 • centrálním ovládáním všech médií (voda, plyn, elektro)
 • možnost práce v okruzích (elektro)
 • ovládání techniky (dataprojektor, interaktivní tabule atd.)

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.