ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Kombinované učebny fyzika - chemie, učebna fyziky a chemie

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika kombinované učebny

Kombinované učebny - fyzika a chemie jsou vhodné tam, kde ve škole není dostatek prostorů - učeben pro zřízení samostatné učebny fyziky a samostatné učebny chemie.

 • učebnu fyziky a chemie budejeme v několika variantách, zejména:
  • jen učitel provádí pokusy na svém specializovaném pracovišti
  • učitel a žáci provádí pokusy - všichni na svých specializovaných pracovištích
  • učitel provádí pokusy a žáci provádí pokusy v zadní části učebny u demonstračních pracovišť- učebna je rozdělena na část pro výuku a část demonstrační

Z hlediska předmětů fyziky a chemie je nutné, aby byla v učebně provedena:

 • instalace plynu
 • instalace vody a odpadů se speciálním vyústěním pro napojení na laboratorní zařízení a přístroje
 • instalace elektro rozvodů jak ss,st, tak 230V
 • vzduchotechniku - odsávání - digestoř
 • pomůcky pro provádění pokusů
 • speciální nábytek umožňuje uzamykání:
  • kahanů a vývodů plynu
  • elektrodemonstračních panelů
  • vody (výlevky, dřezy, armatury)
 • nábytek obsahuje schránky na laboratorní vybavení
 • naše učebny umožňují práci se:
  • stejnosměrným, střídavým napětím, 230V, tomu odpovídá speciální elektrozvaděč v katedře učitele
  • s plynem - většinou umísťujeme propanbutanovou plynovou bombu do učitelského pracoviště
  • s vodou - umísťujeme pákové baterie, i výtokové armatury s závity 8-13mm (pro vývěvy a další přístroje a pomůcky
 • u žáků i učitele instalujeme demonstrační elektropanely, plynové kahany, dřezy a rmatury
 • stoly vyrábíme ve variantách EKONOM a STANDARD (stoly se liší v použitém materiálu a v provedení)
  • varianta STANDARD se vyznačuje vysokou životností
 • revize elektro a plynu na celou učebnu
   
 

Moderní trendy ve vývoji kombinovaných učeben

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

 • digitalizace (počítačové připojení, propojení s datovými zdroji,...)
 • moderní výukové pomůcky
 • programy (sofware) pro pro výuku
 • interaktivní pomůcky (tabule, hlasovací zařízení...)

 

Co je třeba přetvářet:

 • nábytkové vybavení
 • moderní výukové pomůcky
 • vybavení software
 • datovou komunikaci (datové rozvody, server, zabezpečení...)
 • dosahnout multimediální charakter učebny
 • charakter učeben měnit na multimediální

Dodání kombinovaných učeben:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) a my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Reference

Reference - kombinované učebny pro fyziku a chemii

 

 

Možné varianty rozmístění nábytku v kombinované učebně - fyzika - chemie


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení