ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Kombinované učebny fyzika - chemie, učebna fyziky a chemie

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika kombinované učebny

Kombinované učebny - fyzika a chemie jsou vhodné tam, kde ve škole není dostatek prostorů - učeben pro zřízení samostatné učebny fyziky a samostatné učebny chemie.

 • učebnu fyziky a chemie budejeme v několika variantách, zejména:
  • jen učitel provádí pokusy na svém specializovaném pracovišti
  • učitel a žáci provádí pokusy - všichni na svých specializovaných pracovištích
  • učitel provádí pokusy a žáci provádí pokusy v zadní části učebny u demonstračních pracovišť- učebna je rozdělena na část pro výuku a část demonstrační

Z hlediska předmětů fyziky a chemie je nutné, aby byla v učebně provedena:

 • instalace plynu
 • instalace vody a odpadů se speciálním vyústěním pro napojení na laboratorní zařízení a přístroje
 • instalace elektro rozvodů jak ss,st, tak 230V
 • vzduchotechniku - odsávání - digestoř
 • pomůcky pro provádění pokusů
 • speciální nábytek umožňuje uzamykání:
  • kahanů a vývodů plynu
  • elektrodemonstračních panelů
  • vody (výlevky, dřezy, armatury)
 • nábytek obsahuje schránky na laboratorní vybavení
 • naše učebny umožňují práci se:
  • stejnosměrným, střídavým napětím, 230V, tomu odpovídá speciální elektrozvaděč v katedře učitele
  • s plynem - většinou umísťujeme propanbutanovou plynovou bombu do učitelského pracoviště
  • s vodou - umísťujeme pákové baterie, i výtokové armatury s závity 8-13mm (pro vývěvy a další přístroje a pomůcky
 • u žáků i učitele instalujeme demonstrační elektropanely, plynové kahany, dřezy a rmatury
 • stoly vyrábíme ve variantách EKONOM a STANDARD (stoly se liší v použitém materiálu a v provedení)
  • varianta STANDARD se vyznačuje vysokou životností
 • revize elektro a plynu na celou učebnu
   
 

Moderní trendy ve vývoji kombinovaných učeben

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

 • digitalizace (počítačové připojení, propojení s datovými zdroji,...)
 • moderní výukové pomůcky
 • programy (sofware) pro výuku
 • interaktivní pomůcky (tabule, hlasovací zařízení...)

 

Co je třeba přetvářet:

 • nábytkové vybavení
 • moderní výukové pomůcky
 • vybavení software
 • datovou komunikaci (datové rozvody, server, zabezpečení...)
 • dosahnout multimediální charakter učebny
 • charakter učeben měnit na multimediální

Dodání kombinovaných učeben:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) a my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Reference

Reference - kombinované učebny pro fyziku a chemii

 

 

Možné varianty rozmístění nábytku v kombinované učebně - fyzika - chemie


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.