ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Multifunkční učebna, polyfunkční učebna

Další učebny:učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učebny multifunkční, polyfunční učebna

Multifunkční učebna je učebna, která umožňuje výuku více odborných předmětů
Učebna by měla splňovat zejména následující požadavky:

 • dispozičně je učebna variabilní a podporuje různorodost výukových postupů a tím umožňuje vyučovat různé předměty
 • učebna je rozdělena na části:
  •  základní výuka
  • demonstrační výuka
  • mobilní výuka
 • nábytek v učebně by měl umožňovat rychle a pohodlně uskutečňovat jeho dispoziční změny
 • disponuje datovými zdroji nutné ke všem předmětům, které jsou v multifunkční učebně vyučovány
 • disponuje AV a ICT technikou
 • obsahuje pomůcky pro interaktivní výuku
 • k dispozici jsou výukové programy pro výuku předmětů

 

 

 

Moderní trendy ve vývoji multifunkční učebny

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

 • digitalizace (počítačové připojení, propojení s datovými zdroji, databanka výukových pomůcek, hodin, metodik)
 • moderní interaktivní výukové pomůcky  
 • programy (software) pro pro výuku
 • interaktivní pomůcky (tabule, hlasovací zařízení...)

Co je třeba přetvářet:

 • moderní interaktivní výukové pomůcky 
 • AV a ICT techniku
 • datovou komunikaci (datové rozvody, server, zabezpečení...)
 • mobilní nábytkové vybavení s různými zdroji připojení

Dodání multifunkční učebny:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, datové sítě....) my dodáme řízení v podobě projektů celku – např. návrh učebny vč. půdorysného řešení a  projekt  Elektro  a datové sítě, propojení AV a ICT techniky  - a  koordinace prací apod.

 

Některé varinaty rozmístění nábytku v multifunční učebně


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.