ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Multifunkční učebna, polyfunční učebna

Další učebny:učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učebny multifunkční, polyfunční učebna

Multifunkční učebna je učebna, která umožňuje výuku více odborných předmětů
Učebna by měla splňovat zejména následující požadavky:

 • dispozičně je učebna variabilní a podporuje různorodost výukových postupů a tím umožňuje vyučovat různé předměty
 • učebna je rozdělena na části:
  •  základní výuka
  • demonstrační výuka
  • mobilní výuka
 • nábytek v učebně by měl umožňovat rychle a pohodlně uskutečňovat jeho dispoziční změny
 • disponuje datovými zdroji nutné ke všem předmětům, které jsou v multifunkční učebně vyučovány
 • disponuje AV a ICT technikou
 • obsahuje pomůcky pro interaktivní výuku
 • k dispozici jsou výukové programy pro výuku předmětů

 

 

 

Moderní trendy ve vývoji multifunkční učebny

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

 • digitalizace (počítačové připojení, propojení s datovými zdroji, databanka výukových pomůcek, hodin, metodik)
 • moderní interaktivní výukové pomůcky  
 • programy (software) pro pro výuku
 • interaktivní pomůcky (tabule, hlasovací zařízení...)

Co je třeba přetvářet:

 • moderní interaktivní výukové pomůcky 
 • AV a ICT techniku
 • datovou komunikaci (datové rozvody, server, zabezpečení...)
 • mobilní nábytkové vybavení s různými zdroji připojení

Dodání multifunkční učebny:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, datové sítě....) my dodáme řízení v podobě projektů celku – např. návrh učebny vč. půdorysného řešení a  projekt  Elektro  a datové sítě, propojení AV a ICT techniky  - a  koordinace prací apod.

 

Některé varinaty rozmístění nábytku v multifunční učebně


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení