ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA...
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny
PosluchárnyOdborné učebny, výroba a montáž odborných učeben,
vybavení nábytkem, zařízením a učebními pomůckami
projekty a poradenství pro školy, poradenství na modernizaci učeben, rozpočty na odborné učebny, rozpočty na dodávky, poradenství v oblasti dotací na učebny

Odborné učebny - Projekty - Poradenství - Výroba a montáž - E shop

Naše firma se mnoho let specializuje na odborné učebny. Naše mnohaleté zkušenosti s výstavbou a realizací odborných učeben nám umožňují poskytovat kvalifikované PORADENSTVÍ a PROJEKTOVOU DOKUMENTACI na MODERNIZACE - REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN.

VÝROBA a MONTÁŽ ODBORNÝCH UČEBEN
 • Realizujeme odborné učebny na etapy nebo jako kompletní dodávku vč. rozvodů. Snažíme se sledovat moderní trendy ve vybavování odborných učeben novými technickými prvky a pomůckami.
 • Odborné učebny vybavujeme nábytkem, zařízeními a učebními pomůckami.


PORADENSTVÍ v oblasti MODERNIZACE odborné učebny spočívá v:
 • Posouzení stávajícího stavu učebny a stávajících rozvodů
 • Návrh vhodného moderního řešení nové odborné učebny
 • Zpracování 3D návrhů
 • Zpracování položkových rozpočtů
 • Zpracování slepého rozpočtu a popisu položek, technická specifikace apod. pro účely výběrového řízení
 • Zpracování Zadávací dokumentace na odbornou učebnu pro výběrové řízení.

Poradenství v oblasti modernizace odborných učeben využívají hlavně školy, investiční odbory Měst, Obce, které si potřebují stanovit rozpočet a zahrnout do něj investice na školy nebo plánují výběrové řízení na odbornou učebnu a chtějí mít přesnou specifikaci a vymezení předmětu VZ a podrobnou Zadávací dokumentaci na odbornou učebnu.

PORADENSTVÍ v oblasti PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na odborné učebny spočívá:
 • Posouzení stávajícího stavu odborné učebny a stávajících rozvodů v učebně
 • 3d návrh prostorů nové odborné učebny
 • Zpracování projektů plynu, vody… pro novou odbornou učebnu
 • Technický popis vybavení, položkové rozpočty, slepé rozpočty…
Poradenství v oblasti projektové dokumentace na odborné učebny využívají hlavně žadatelé o dotace (zřizovatelé škol a školy), projektové kanceláře, Městské úřady a Obce.

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.