ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Počítačová učebna, učebna ICT, učebna pro výuku ICT

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristikapočítačová učebna učebna ICT

Při výstavbě, event. rekonstrukci počítačové učebny je třeba zohlednit:

 • účel počítačové učebny
  1. pro výuku tzv. informatiky
  2. pro výuku jiných předmětů, kde počítače jsou prostředkem pro provádění digitální výuky (za využití interaktivní tabule, projekce, ozvučení učebny..) více o učebnách multimediálního charakteru

Vždy je nutno řešit následující:

 • speciální počítačový nábytek zajištující správné sezení
 • půdorysné řešení - rozmístění nábytku včetně řešení vztahu mezi učitelem a žáky
 • umístění tabule
 • nutno zohlednit umístění monitoru a pozadí monitoru
 • potřeba skupinové výuky (tzv. hnízda)
 • možnost variabilnosti dispozičního řešení učebny
 • nutnost existence rozvodů elektro
 • nutnost existence tzv. datových rozvodů
 • ochrana počítačové sítě (proudová a přepěťová ochrana)
 • napojení na centrální systém
 • napojení na datový zdroj

 

 

Moderní trendy ve vývoji počítčové učebny, učebna ICT

 • digitalizace výuky
 • multimediální charakter výuky
 • multifunkční charakter učeben

Dodání ICT - počítačová učebna:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, síťové rozvody ap.) a my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Reference

Reference - počítačové učebny

 

 

Varianty rozmístění nábytku v počítačové učebněNábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení