ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Počítačová učebna, učebna ICT, učebna pro výuku ICT

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristikapočítačová učebna učebna ICT

Při výstavbě, event. rekonstrukci počítačové učebny je třeba zohlednit:

 • účel počítačové učebny
  1. pro výuku tzv. informatiky
  2. pro výuku jiných předmětů, kde počítače jsou prostředkem pro provádění digitální výuky (za využití interaktivní tabule, projekce, ozvučení učebny..) více o učebnách multimediálního charakteru

Vždy je nutno řešit následující:

 • speciální počítačový nábytek zajištující správné sezení
 • půdorysné řešení - rozmístění nábytku včetně řešení vztahu mezi učitelem a žáky
 • umístění tabule
 • nutno zohlednit umístění monitoru a pozadí monitoru
 • potřeba skupinové výuky (tzv. hnízda)
 • možnost variabilnosti dispozičního řešení učebny
 • nutnost existence rozvodů elektro
 • nutnost existence tzv. datových rozvodů
 • ochrana počítačové sítě (proudová a přepěťová ochrana)
 • napojení na centrální systém
 • napojení na datový zdroj

 

 

Moderní trendy ve vývoji počítčové učebny, učebna ICT

 • digitalizace výuky
 • multimediální charakter výuky
 • multifunkční charakter učeben

Dodání ICT - počítačová učebna:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, síťové rozvody ap.) a my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Reference

Reference - počítačové učebny

 

 

Varianty rozmístění nábytku v počítačové učebněNábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.