ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Učitelské pracoviště jako celek
katedra pro učitele

Charakteristika učitelského pracoviště

Učitelské pracoviště musí zajišťovat celou řadu funkcí. Od obyčejného místa, na kterém je možno jen psát, až po složité funkce vyplývající z potřeby řízení výuky a především jako základna pro provádění - výklad látky. V současnosti, díky tomu, že výuka se stává stále více digitální, je k dispozici mnoho různých elektronických pomůcek, je vybavení každého pracoviště nejen rozsáhlejší, ale i složitější.

Učitelská pracoviště pro odborné učebny (F, CH, kombinované F-CH, multifunční, biologie)

Učitelská pracoviště pro odborné učebny obsahují většinou demonstrační pracovní část, mycí část a přídavné moduly. Mohou se tak na nich provádět různé pokusy a zároveň pracovat u přídavného modulu např. s AV a IT technikou apod.
Stoly mohou mít pracovní desky z různého materiálu podle toho, jaké pokusy se budou provádět. Pracoviště jsou napojena na vodu, odpad, plyn, elektro, vzduchotechniku.

Katedra učitele pro odborné učebny

Učitelská pracoviště pro multimediální učebny, jazykové, počítačové, posluchárny)

Učitelské pracoviště pro učebny, kde se pracuje s technikou (jazykovou, AV,ICT apod.) vyrábíme různé typy pracovišť. Pracoviště jsou řešena tak, aby veškerá technika v nich byla zapojena a uzavřena. Z pracoviště se mouhou centrálně ovládat veškerá technická zařízení v učebně vč. zatemnění, plátna apod.

Katedra učitele pro jazykové učebny

Učitelská pracoviště
školní laboratoře

Do laboratoří vyrábíme speciální učitelské stoly podle potřeby zákazníka. Pracoviště umožňuje práci s plynem, vodou, elektro, vzduchotechnikou. Z pracoviště se centrálně ovládají veškeré rozvody medií i do ostatních žákovských pracovišť. Pracovní desky mouhou mít různé povrchy, většinou kameninu pro provádění náročných pokusů.

Katedra učitele pro laboratoře

Co vše může obsahovat učitelské pracoviště?

Učitelská pracoviště jako celek

Učitelská pracoviště v učebnách pro:

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.