ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoř, přírodovědná laboratoř, laboratorpokusy

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učeben - laboratoří

Místo, ve kterém se provádí laboratorní pokusy, (zde je myšleno především fyzikální, chemické, přírodovědné - biologické) musí splňovat:

A/ obecné požadavky:

 • vybavení médii (voda, plyn, elektro, odpad, odvádění zplodin, povrchová úprava pracovišť)
 • vybavení speciálním nábytkem umožňující požadavaný způsob práce
  • učitelská pracoviště
  • laboratorní stoly (oboustranná, jednostranná)
  • skříně
 • bezpečnost práce (zajištění chemikálií)
 • jádrem jsou speciální stoly, které umožňují volnou a bezpečnou práci na stole (například sloupy

B/ specifické požadavky týkající se:

 • oboru, kterého se laboratorní práce týká
 • specifika konkrétní práce, jejího rozsahu, hloubky prováděných pokusů ap. (atypická řešení nábytku, dispoziční uspořádání
 

Moderní trendy ve vývoji laboratořích

 • digitalizace výuky
 • moderní výukové pomůcky
 • multimediální charakter výuky
 • virtuální učebna
 • multifunkční charakter učeben

Dodání učebny laboratoře (chemie, fyziky, biologie, jiné)

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Reference:

Reference - laboratoře

 

 

Aktuální reference:

Laboratoř Školab

Možné varianty rozmístění nábytku v laboratorní učebně


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.