ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoř, přírodovědná laboratoř, laboratorpokusy

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učeben - laboratoří

Místo, ve kterém se provádí laboratorní pokusy, (zde je myšleno především fyzikální, chemické, přírodovědné - biologické) musí splňovat:

A/ obecné požadavky:

 • vybavení médii (voda, plyn, elektro, odpad, odvádění zplodin, povrchová úprava pracovišť)
 • vybavení speciálním nábytkem umožňující požadavaný způsob práce
  • učitelská pracoviště
  • laboratorní stoly (oboustranná, jednostranná)
  • skříně
 • bezpečnost práce (zajištění chemikálií)
 • jádrem jsou speciální stoly, které umožňují volnou a bezpečnou práci na stole (například sloupy

B/ specifické požadavky týkající se:

 • oboru, kterého se laboratorní práce týká
 • specifika konkrétní práce, jejího rozsahu, hloubky prováděných pokusů ap. (atypická řešení nábytku, dispoziční uspořádání
 

Moderní trendy ve vývoji laboratořích

 • digitalizace výuky
 • moderní výukové pomůcky
 • multimediální charakter výuky
 • virtuální učebna
 • multifunkční charakter učeben

Dodání učebny laboratoře (chemie, fyziky, biologie, jiné)

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Reference:

Reference - laboratoře

 

 

Aktuální reference:

Laboratoř Školab

Možné varianty rozmístění nábytku v laboratorní učebně


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení