ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Posluchárna - aula, přednášková učebna

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika poslucháren, učeben
posluchárenského typu

Klasická posluchárna je zpravidla místem, kde jsou uskutečňovány přednášky, prováděný výklad látky.

Klasická posluchárna je především:

 • velký prostor, kam se vejde hodně studentů (efektivní způsob výuky)
 • dispoziční uspořádání umožňující studentům vidět na přednášejícího a tabuli a vnímat jeho nejen slovní, ale i jiné způsoby výkladu předmětu (je vhodné schodovité uspořádání posluchárny)
 • ozvučení pro zesílení hlasu přednášejícího
 • tabule pro grafické znázorňování přednášené látky
 • dataprojektor a plátno

Reference

Reference - posluchárny

 

Moderní trendy ve vývoji poslucháren

Posluchárny postupně mění svoji podobu díky digitalizaci výuky:

 • pro zobrazování vyučovné látky se používá počítač a dataprojektor
 • pro lepší způsob výkladu látky se používá interaktivní tabule, která umožňuje mohem lépe znázorňovat objekty a procesy
 • do poslucháren se integrují pracoviště pro notebooky
 • ve výuce jsou používány speciální programy zaměřené na výuku
 • zvyšuje se (i při přednáškách) interaktivní charakter výuky; studující jsou zábavnou formou nuceni reagovat na přednášenou látku (problémová výuka)
 • používání vizualizéru umožňuje přiblížit ve výuce reálné objekty
 • posluchárny se stávají multifunkční - je v nich možno učit více i specializovaných předmětů

Dodání učebny posluchárny:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Varinaty rozmístění nábytku


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení