ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Posluchárna - aula, přednášková učebna

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika poslucháren, učeben
posluchárenského typu

Klasická posluchárna je zpravidla místem, kde jsou uskutečňovány přednášky, prováděný výklad látky.

Klasická posluchárna je především:

 • velký prostor, kam se vejde hodně studentů (efektivní způsob výuky)
 • dispoziční uspořádání umožňující studentům vidět na přednášejícího a tabuli a vnímat jeho nejen slovní, ale i jiné způsoby výkladu předmětu (je vhodné schodovité uspořádání posluchárny)
 • ozvučení pro zesílení hlasu přednášejícího
 • tabule pro grafické znázorňování přednášené látky
 • dataprojektor a plátno

Reference

Reference - posluchárny

 

Moderní trendy ve vývoji poslucháren

Posluchárny postupně mění svoji podobu díky digitalizaci výuky:

 • pro zobrazování vyučovné látky se používá počítač a dataprojektor
 • pro lepší způsob výkladu látky se používá interaktivní tabule, která umožňuje mohem lépe znázorňovat objekty a procesy
 • do poslucháren se integrují pracoviště pro notebooky
 • ve výuce jsou používány speciální programy zaměřené na výuku
 • zvyšuje se (i při přednáškách) interaktivní charakter výuky; studující jsou zábavnou formou nuceni reagovat na přednášenou látku (problémová výuka)
 • používání vizualizéru umožňuje přiblížit ve výuce reálné objekty
 • posluchárny se stávají multifunkční - je v nich možno učit více i specializovaných předmětů

Dodání učebny posluchárny:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

 

Varinaty rozmístění nábytku


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení


Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.