ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Multimediální učebna, interaktivní výuka, učebna interaktivní

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika multimediální učebny

Multimediální učebna - její vybavení - umožňuje:

A/ ZPRACOVAT
zpracovat maximální množství dostupných datových zdrojů (např. z internetu, z CD a DVD různých obrazových a zvukových formátů, papírových zdrojů i reálných objektů atd.)

B/ PŘÍSTUP KE ZDROJŮM ODKUDKOLIV
Pevná nebo mobilní přípojná místa pro multimediální pomůcky a zdroje, jak u učitele, tak i u žáků.

C/ ZOBRAZIT
zobrazit tato data v podobě obrazu nebo zvuku a to způsobem, který je pro žáky (studenty) srozumitelný a umožňuje učiteli jejich výklad, popis, práci s nimi.

Není "čistá" multimediální učebna bez konkrténího výukového obsahu. Multimediální učebny je vždy spojena s konkrétním předmětem a ten ovliňuje složení výukových pomůcek.

Graficky lze vyjádřit takto:

Vybavení každé učebny bude specifické:

  • z hlediska multimediálního vybavení
  • z hlediska klasického vybavení
 

Moderní trendy ve vývoji multimediální učebny

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

Co je třeba přetvářet:

  • nábytkové vybavení (je dané vyučovacím předmětem)
  • moderní výukové pomůcky
  • vybavení software, např. viz>>.
  • interaktnví pomůcky (tabule...)
  • datovou komunikaci (datové rozvody, server, zabezpečení...)

Dodání multimediální učebny:

Učebnu můžeme dodat:

  • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
  • jako celek nebo dílčími dodávkami
  • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (datové rozvody, elektro, plyn, voda ap.) my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

Varianty /některé/ rozmístění nábytku v multimediální učebněNábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení