ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Multimediální učebna, interaktivní výuka, učebna interaktivní

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika multimediální učebny

Multimediální učebna - její vybavení - umožňuje:

A/ ZPRACOVAT
zpracovat maximální množství dostupných datových zdrojů (např. z internetu, z CD a DVD různých obrazových a zvukových formátů, papírových zdrojů i reálných objektů atd.)

B/ PŘÍSTUP KE ZDROJŮM ODKUDKOLIV
Pevná nebo mobilní přípojná místa pro multimediální pomůcky a zdroje, jak u učitele, tak i u žáků.

C/ ZOBRAZIT
zobrazit tato data v podobě obrazu nebo zvuku a to způsobem, který je pro žáky (studenty) srozumitelný a umožňuje učiteli jejich výklad, popis, práci s nimi.

Není "čistá" multimediální učebna bez konkrténího výukového obsahu. Multimediální učebny je vždy spojena s konkrétním předmětem a ten ovliňuje složení výukových pomůcek.

Graficky lze vyjádřit takto:

Vybavení každé učebny bude specifické:

  • z hlediska multimediálního vybavení
  • z hlediska klasického vybavení
 

Moderní trendy ve vývoji multimediální učebny

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

Co je třeba přetvářet:

  • nábytkové vybavení (je dané vyučovacím předmětem)
  • moderní výukové pomůcky
  • vybavení software, např. viz>>.
  • interaktnví pomůcky (tabule...)
  • datovou komunikaci (datové rozvody, server, zabezpečení...)

Dodání multimediální učebny:

Učebnu můžeme dodat:

  • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
  • jako celek nebo dílčími dodávkami
  • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (datové rozvody, elektro, plyn, voda ap.) my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

Varianty /některé/ rozmístění nábytku v multimediální učebněNábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.