ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Učebna chemie

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učebny chemie

Požadavky na učebny chemie:

Učebna musí umožňovat provádění chemických pokusů v rozsahu výukových programů, čemuž musí odpovídat vybavení učebny chemie. To musí obsahovat:

 • instalaci plynu
 • instalace vody se speciálním vyústěním pro napojení na laboratorní zařízení a přístroje
 • odpady
 • vzduchotechniku - odsávání - digestoř nebo mobilní odsávací jednotky
 • dle potřeby instalace elektro (zejména pro střední školy, pro laboratoře)
 • pomůcky pro provádění pokusů
 • podle charakteru výuky je řešen laboratorní nábytek
 • speciální nábytek umožňuje uzamykání:
  • kahanů a vývodů plynu
  • elektrodemonstračních panelů
  • vody (výlevky, dřezy, armatury)
 • nábytek obsahuje schránky na laboratorní vybavení

Další významná hlediska při výstavbě - rekonstrukce učebny chemie:

 • učebna musí umožňovat provádění pokusů, ale i běžnou výuku (psaní poznámek)
 • voda, plyn, event. elektro je ovládáno z pracoviště učitele
 • bezpečnost (zajištuje pevné ukotvení nábytku k podlaze)
 • stoly vyrábíme ve variantách EKONOM a STANDARD (stoly se liší
  v použitém materiálu a v provedení)
  • varianta STANDARD se vyznačuje vysokou životností
 • revize plynu (popř. elektro) na celou učebnu

Reference

 

Moderní trendy ve vývoji učeben chemie

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

 • digitalizace (počítačové připojení, propojení s datovými zdroji,...)
 • moderní digitální výukové pomůcky
 • programy (sofware) pro výuku
 • interaktivní pomůcky (tabule, hlasovací zařízení...)
 • pomůcky pro výuku chemie
 • mobilní odsávací jednotky

Co je třeba inovovat - měnit ve stávajících učebnách

 • nábytkové vybavení
 • rozvody elektro podle nových norem
 • elektrorozvaděč pro pokusy učitele a žáků
 • doplnit moderní výukové pomůcky
 • zajistit vybavení výkovým software
 • instalovat t datovou komunikaci (datové rozvody, napojení na centrální /datový/ server, zabezpečení...)
 • dosáhnout multimediální charakter učebny (interaktivní, audiovizuální technika)

Dodání učebny chemie:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) a my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

Varianty rozmístění nábytku v učebně


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení