ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Učebna chemie

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učebny chemie

Požadavky na učebny chemie:

Učebna musí umožňovat provádění chemických pokusů v rozsahu výukových programů, čemuž musí odpovídat vybavení učebny chemie. To musí obsahovat:

 • instalaci plynu
 • instalace vody se speciálním vyústěním pro napojení na laboratorní zařízení a přístroje
 • odpady
 • vzduchotechniku - odsávání - digestoř nebo mobilní odsávací jednotky
 • dle potřeby instalace elektro (zejména pro střední školy, pro laboratoře)
 • pomůcky pro provádění pokusů
 • podle charakteru výuky je řešen laboratorní nábytek
 • speciální nábytek umožňuje uzamykání:
  • kahanů a vývodů plynu
  • elektrodemonstračních panelů
  • vody (výlevky, dřezy, armatury)
 • nábytek obsahuje schránky na laboratorní vybavení

Další významná hlediska při výstavbě - rekonstrukce učebny chemie:

 • učebna musí umožňovat provádění pokusů, ale i běžnou výuku (psaní poznámek)
 • voda, plyn, event. elektro je ovládáno z pracoviště učitele
 • bezpečnost (zajištuje pevné ukotvení nábytku k podlaze)
 • stoly vyrábíme ve variantách EKONOM a STANDARD (stoly se liší
  v použitém materiálu a v provedení)
  • varianta STANDARD se vyznačuje vysokou životností
 • revize plynu (popř. elektro) na celou učebnu

Reference

 

Moderní trendy ve vývoji učeben chemie

MODERNÍ PRVKY VE VÝUCE:

 • digitalizace (počítačové připojení, propojení s datovými zdroji,...)
 • moderní digitální výukové pomůcky
 • programy (sofware) pro výuku
 • interaktivní pomůcky (tabule, hlasovací zařízení...)
 • pomůcky pro výuku chemie
 • mobilní odsávací jednotky

Co je třeba inovovat - měnit ve stávajících učebnách

 • nábytkové vybavení
 • rozvody elektro podle nových norem
 • elektrorozvaděč pro pokusy učitele a žáků
 • doplnit moderní výukové pomůcky
 • zajistit vybavení výkovým software
 • instalovat t datovou komunikaci (datové rozvody, napojení na centrální /datový/ server, zabezpečení...)
 • dosáhnout multimediální charakter učebny (interaktivní, audiovizuální technika)

Dodání učebny chemie:

Učebnu můžeme dodat:

 • po etapách, částech (např. učitelské pracoviště, dále žákovská pracoviště..... dle dohody a hlavně finančních možností)
 • jako celek nebo dílčími dodávkami
 • dílčí dodávky mohou zajistit místní firmy (elektro, plyn, voda ap.) a my dodáme řízení v podobě projektů celku, koordinace prací ap.

Varianty rozmístění nábytku v učebně


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení


Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.