ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopis Počítačová učebna Jazykové učebny Multimediální učebny Mlutifunkční učebny
Posluchárny
Odborné učebny, projekty na odborné učebny, rozpočty na učebny, rekonstrukce odborných učeben, stavební dokumentace na odborné učebny, modernizace učeben, poradenství pro odborné učebny

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

24 let zkušeností z budování odborných učeben

Během 24 let jsme vybudovali přes 1200 odborných učeben po celé ČR, tím jsme získali značné zkušenosti, které umožnily obor odborných učeben nejen realizovat, ale dále rozvíjet. Byli jsme mezi prvními firmami, které se specializovaly na odborné učebny. Naše učebny jsou vysoce kvalitní a i po 23 a více letech provozu, jsou plně funkční .

Moderní trendy v současných učebnách

Moderní trendy v odborných učebnách přinesly dotační tituly od Evropské Unie. Začala se podporovat INOVACE VE VÝUCE a tím i nové moderní výukové zázemí. Začaly se budovat multimediální, interaktivní, digitální odborné učebny. Po 7 letech dotací se ukazuje, že začíná chybět dětem praktická znalost pokusů – že je sice umí interaktivně popsat a sledovat, ale neumí je prakticky provést. Zase se začínají vracet praktické demonstrační pomůcky.

Do odborných učeben se doplňují učební pomůcky, laboratorní vybavení přístroji, laboratorní pomůcky… >>

Nové moderní pomůcky předpokládají standardní vybavení.

moderní trendy v účebnách
fyziky >>

Vyrábíme odborné učebny fyziky, odborné učebny chemie, odborné kombinované učebny, přírodovědné učebny, učebny technických předmětů. Dodávky jsou komplexní - tj. na "klíč" vč. stavebních a instalatérských prací nebo po etapách. Realizace kompletní učebny trvá cca 7-14 dní. Součástí předání učebny jsou i revize na příslušná media - plyn, elektro.

Na základě našich mnohaletých zkušeností s výrobou odborných učeben se věnujeme také PORADENSKÉ ČINNOSTI a ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na rekonstrukce a modernizace odborných učeben a na žádosti o DOTACE.

V poradenství v oboru odborných učeben se zaměřujeme na zpracování podkladů pro žádosti o dotace na modernizace přírodovědných učeben a učeben technických předmětů, na projektovou dokumentaci na rekonstrukce a modernizace učeben, dále na rozpočty na odborné učebny apod.


NAŠE PORADENSTVÍ VÁM POMŮŽE UŠETŘIT PENÍZE A VYBUDOVAT EFEKTIVNÍ ODBORNÉ UČEBNY.

Ukázka odborné učebny na jejíž rekonstrukci je podána žádost o dotaci.


Návrh nové učebny fyziky.


Více informací o odborných učebnách najdete zde:

Dále dodáváme dílčí prvky do učeben

Nábytek do odborných učeben

Technické vybavení odborných učeben

Další vybavení odborných učeben

 

Firma LAB CZ poskytuje poradenské služby pro školy v oboru budování odborných učeben, rekonstrukce a modernizace odborných učeben, dotací na učebny, rozpočtování a projekty na učebny.
Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny, přírodovědné učebny jsou postaveny na moderních základech. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.