ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Učebna fyziky - fyzikální učebna, výuka fyziky

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učebny fyziky

 • učebnu fyziky budejeme v několika variantách, zejména:
  • jen učitel provádí pokusy na svém specializovaném pracovišti
  • učitel a žáci provádí pokusy - všichni na svých specializovaných pracovištích
  • učitel provádí pokusy a žáci provádí pokusy - učebna je rozdělena na část pro výuku a část demonstrační
 • naše učebny umožňují práci se stejnosměrným, střídavým napětím, 230V, tomu odpovídá speciální elektrozvaděč v katedře učitele
 • v učebnách fyziky instalujeme elektro kabeláž jak pro učitelské pracoviště, tak pro pracoviště žáků, nebo pro demonstrační pracoviště
 • v učitelském pracovišti umÍsťujeme rozvaděč stejnosměrného a střídavého napětí,
 • speciální nábytek umožňuje uzamykání elektrodemonstračních panelů
 • rozvaděče pro učebnu fyziky vyrábíme s různou regulací (skoková a plynulá)
  • možnost pracovat ve více okruzích
 • u žáků i učitele instalujeme demonstrační elektropanely
 • stoly vyrábíme ve variantách EKONOM a STANDARD (stoly se liší v použitém materiálu a v provedení)
  • varianta STANDARD se vyznačuje vysokou životností
 • revize elektro na celou učebnu
 •  

Uvedeným požadavkům musí odpovídat nábytkové vybavení:

 • učitelský stůl s mycím pracovištěm (voda a odpad)
 • žákovská pracoviště (s vývodem elektro, voda a odpad)
 • demonstrační pracoviště mohu být umístěny např. u stěn,
  • různé varianty rozmístění nábytku vede k tomu, že k těmto místům musí být dovedeny uvedená média (voda, elektro, odpad)

 

Reference:

Fotogalerie učeben fyziky

 

 

Varianty rozmístění nábytku v učebně fyziky


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.