ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Učebna fyziky - fyzikální učebna, výuka fyziky

Další učebny: učebna fyziky, učebna chemie, učebna fyziky-chemie, učebna přírodopisu, učebna biologie , počítačová učebna, jazyková učebna, učebna multimediální,
multifunkční učebna
, posluchárna
, laboratoř

Stručná charakteristika učebny fyziky

 • učebnu fyziky budejeme v několika variantách, zejména:
  • jen učitel provádí pokusy na svém specializovaném pracovišti
  • učitel a žáci provádí pokusy - všichni na svých specializovaných pracovištích
  • učitel provádí pokusy a žáci provádí pokusy - učebna je rozdělena na část pro výuku a část demonstrační
 • naše učebny umožňují práci se stejnosměrným, střídavým napětím, 230V, tomu odpovídá speciální elektrozvaděč v katedře učitele
 • v učebnách fyziky instalujeme elektro kabeláž jak pro učitelské pracoviště, tak pro pracoviště žáků, nebo pro demonstrační pracoviště
 • v učitelském pracovišti umÍsťujeme rozvaděč stejnosměrného a střídavého napětí,
 • speciální nábytek umožňuje uzamykání elektrodemonstračních panelů
 • rozvaděče pro učebnu fyziky vyrábíme s různou regulací (skoková a plynulá)
  • možnost pracovat ve více okruzích
 • u žáků i učitele instalujeme demonstrační elektropanely
 • stoly vyrábíme ve variantách EKONOM a STANDARD (stoly se liší v použitém materiálu a v provedení)
  • varianta STANDARD se vyznačuje vysokou životností
 • revize elektro na celou učebnu
 •  

Uvedeným požadavkům musí odpovídat nábytkové vybavení:

 • učitelský stůl s mycím pracovištěm (voda a odpad)
 • žákovská pracoviště (s vývodem elektro, voda a odpad)
 • demonstrační pracoviště mohu být umístěny např. u stěn,
  • různé varianty rozmístění nábytku vede k tomu, že k těmto místům musí být dovedeny uvedená média (voda, elektro, odpad)

 

Reference:

Fotogalerie učeben fyziky

 

 

Varianty rozmístění nábytku v učebně fyziky


Nábytkové vybavení

Technika a výukové pomůcky

Ostatní vybavení