ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Modul učitelského pracoviště - audiovizuální technika
AV technika

Audiovizuální modul v učitelském pracovišti

Stále více učitelských pracovišť je vybavováno audiovizuálním vybavením.

Možnost převodu zvuku a obrazu
z používaných zdrojů zvuku a obrazu (DVD a přehrávač DVD, CD, různých přehrávačů, internet, někdy ještě i magnetofon, videopřehrávač...) do profesionálního ozvučení učebny a vytvoření obrazu zpravidla prostřednictvím dataprojektoru na projekční plochu (plátno, interaktivní tabule) ale také "LCD, plazma"...) má různá řešení.

Jsou profesionální řešení ozvučení učebny, ale i jiná jednodušší, které jsou i cenově výhodnější, nemají však takovou výkonnost a kvalitu zvuku.

LCD panel u učitele

Skříňka pro vybavení audiovideo v učitelském pracovišti/ /AV technika/

Skříňka pro audio-video techniku obsahuje zpravidla DVD přehrávač (vidopřehrávač), magnetofon a především receiver (zesilovač s ovládáním, tuner, vstupy pro příjem signálů z různých médií a výstupy na zvuku a obrazu.

Uvedené vybavení skříňky pro audio zařízení představuje náročnější řešení ozvučení, které není vždy nutné.

  • pro velikost skříňky je určující velikost zařízení, které především velikost velikosti odsávacího zařízení
  • jeho připojení ke zdroji

Specifikace požadavků
na vybavení audiovizuální učebny

Dříve, než přijmete rozhodnutí, jaký typ audiovizuálního řešení v odborné učebně chcete instalovat, je třeba zohlednit více skutečností:

  • používané zdroje (přístoje, které budou k zobrazování používány)
  • nosiče dat a budoucí vývoj
  • nároky na zobrazení (něco jiného stačí na zobrazování schémat a něco jiného je zobrazovat kvalitní výukové "filmy"
  • schopnost učitele ovládat techniku (do značné míry to již řeší řídící jednotky)
  • atd.

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.