Odborné učebny učební pomůcky
Zatemnění upoutávka
Realizace Realizace foto
Dokumentace Dokumentace foto

Žákovské soupravy

Elektřina Magnetismus Elektromagnetismus Elektrodynamika Elektronika - doplnění
Elektronika - komplet Elektrostatika Optika 1 Optika 2/3 Stativový materiál
Mechanika Dynamika Rotační pohyb Odstředivá síla Síly a točivý moment
Tlak vzduchu Kmity a vlnění Ultrazvuk Nauka o teple 1 Nauka o teple 2
Ohřev vody Alternativní energie, přeměny