Odborné učebny učební pomůcky
Zatemnění upoutávka
Realizace Realizace foto
Dokumentace Dokumentace foto

Modely atomů

Pro výuku chemie můžeme použít učební pomůcku - modely atomů. Modely atomů jsou zjednodušené modely, které znázorňují atomy, ionty, izotopy, struktury tvorby a vazby prvků, hmotnost atomů, čísla atomů. Pomocí modelů atomů si žáci mohou sestavit vlastní molekuly a pochopit procesy a struktury atomů. Modely atomů se používají ve výuce fyziky, ve výuce chemie, ve výuce biologie.
Model atomu Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu Interaktivní Bohrův model atomu Interaktivní Bohrův žákovský model atomu