Odborné učebny učební pomůcky
Zatemnění upoutávka
Realizace Realizace foto
Dokumentace Dokumentace foto

Laserová optika

Geometrická optika názorně (GON) Geometrická optika názorně+ (GON+) Laserový zdroj LG5/LG5E
GON

Obsahuje celou řadu plochých modelů čoček a zrcadel různých poloměrů a tvarů. Všechny prvky jsou na magnetických podložkách ...

GON+

Nadstavba soupravy GON, (přechod paprsku sklo – vzduch). Nutným příslušenstvím je „Souprava GON“ ...

LG5/LG5E

Monochromatický koherentní, vysoce směrový, moderní zdroj světla, který je možné využít jak při výuce vlnové a geometrické optiky ...

Optická vlákna a senzory Laserová optická soustava Spektrometr SPECTRA 1

Demonstruje chování světla v optických vláknech ...

Sada LOS-1 byla navrhnuta jako učební pomůcka pro vyučování fyziky na středních školách a gymnáziích ...

Spektrometr je přístroj, který je navržen na zkoumání viditelné části světelného spektra od 360 nm do 940 nm ...