ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Elektropanely v žákovských pracovištích / odborné učebny

Elektropanely v žákovských pracovištích

Výuka fyziky na základních a středních školách vyžaduje, aby sami žáci prováděli fyzikální pokusy. I když se do žákovských pracovišť instaluje jen nízké napětí, stejnosměrný i střídavý proud, je nutné dbát na dodržení všech požadavků na bezpečnost. To znamená především zpracování projektu a revize elektro.

Elektropanely je možné dálkově ovládat z rozvaděče učitele.

Projektování a instalace elektropanelů

Projektování a instalace elektropanelů do žákovských pracovišť, resp. do odborných učeben je závislé na místních podmínkách a požadavcích vyučujícího (školy).

Do žákovských stolů je možné umístit i výsuv monitoru nebo výsuv pro demonstrační panel.

 

Souvisejcí témata a odkazy

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.