ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Interaktivní technika v žákovském pracovišti / odborné učebny

Interaktivní pomůcky v žákovském pracovišti v odborné učebně

Interaktivní výuka je již standartem v odborných učebnách. Výuka se odehrává především za využití interaktivní tabule. Účast žáka na interaktivní výuce je mimo práci u interaktivní tabule možná i prostřednictvím notebooků. Tento trend, který je stále více spojen s používáním digitálních výukových pomůcek je často spojen s používáním počítačů v žákovských pracovištích v odborné učebně. A s tím vyvstává nutnost mít v odborné učebně počítače.

Interaktivní technika učebna

Praktické poznámky k interaktivní výuce v odborných učebnách

  • používání interaktivní techniky v žákovských pracovištích za pomoci počítače je velmi časté
  • výpočetní technika v odborných učebnách vyžaduje odpovídající řešení v žákovských pracovištích (například rozvod 230 V)
Interaktivní technika u žáků

Související témata

 

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.