ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Modul pro PC techniku (tower, LCD monitor, notebook,)
v učitelském pracovišti

PC technika v učitelském stole

Všechny odborné učebny jsou v současnosti již vybavovány PC technikou. Počítače dnes slouží k přímému řízení výuky, k projekci, pro používání interaktivní tabule a dalších interaktivních pomůcek.

Počítač je umísťován do přídaného modulu vedle demonstračního pracoviště.

Počítač vedle demonstračního pracoviště

Co je třeba řešit

  • datové rozvody
  • připojení k internetu
  • elektrorozvody
  • ochranu výpočetní techniky

 

Technické informace

  • modul je vyroben buď s kovovou kostrou nebo v celodřevěném provedení
  • modul obsahuje různé uzamykatelné a odklápěcí prostory
LCD panel v učebně

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.