ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Modul učitelského pracoviště pro interaktivní výuku

Interaktivní výuka

Interaktivní výuka představována především interaktivní tabulí, je ve školách stále rozšířenější. Dnes se nachází prakticky ve všech odborných učebnách. To sebou přináší nutnost řešit otázku - jak nejlépe zajistit ovládání této techniky z pozice učitele.

 

Interaktivní výuka je založena na používání počítače

Nejen interaktivní tabule a jiné nástroje pro interaktivní výuku jsou založené na používání počítače. Tomu by mělo odpovídat i jeho postavení v systému učitelského pracoviště.

Počítač učitele by měl být dobře přístupný. Ostatní pomůcky a nástroje (audiovizuální, projekční, speciální pomůcky), které jsou při výuce používány, by měly být plně k dispozici.

Interaktivní tabule u učitele

Další k interaktivní výuce a pracovišti učitele

Další zařízení, která jsou při interaktivní výuce používána jsou například:

 

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.