ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Jazyková učebna a pracoviště učitele

Jazyková učebna a pracoviště učitele

Jazykové pracoviště učitele je zpravidla, převážně ve speciální učebně, která svým dispozičním uspořádáním slouží výhradně k výuce cizího jazyka.
Vizualizace výuky je u cizího jazyka významná, a tak do učebny je možno přidat ještě pomůcky pro projekci (dataprojektor). Učebnu je možné doplnit interaktivní výukou, využít interaktivní tabuli. Nejmodernější jazykové učebny začínají být vybavovány videokonferenčními zařízeními pro komunikaci s partnerskými školami v zahraničí. Rozlišujeme tak 3 TYPY JAZYKOVÝCH UČEBEN.
Komunikace učitele s žáky probíhá buď přes jazykový panel a sluchátka žáků, nebo pomocí software v PC učitele a sluchátka žáků.

Technika do učitelského stolu se používá:

  1. Jazykový panel - umísťuje se do přídavného modulu
  2. PC pracoviště se software učitele pro komunikaci s žáky
Katedra s jazykovým panelem

Co je třeba zohlednit

  • přívod elektro pro učebnu
  • jak vést rozvody od učitelského pracoviště k žákovským stolům
  • jak chránit a je-li třeba, žákovská sluchátka
  • jakou techniku použít
  • možnost reagovat na novinky ve výuce (nová výuková DVD)

 

Technické informace

  • pracoviště se skládá z učitelské části a z modulu pro umístění jazykové techniky
Katedra se sluchátky

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.