ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny Posluchárny
Elektřina v učitelském pracovišti / elektrorozvaděč/
odborná učebna

Elektrorozvaděč v učitelském pracovišti

Učitelské pracoviště zejména pro předměty fyziky, chemie a biologie je vybaveno elektrorozvaděčem. Je vybaven ovládáním, jehož prostřednictvím je učitelem řízeno jaký (stejnosměrný nebo střídavý proud, o jakém napětí bude elektřina dodávaná) .
Prostřednictvím ovládání na samotném elektrorozvaděči učitel stanovuje nejen jaký proud a jaké napětí bude, ale i kam dodáváno. Tzn. že rozvaděč umožňuje pracovat v několika okruzích - např. sám učitel, nebo žáci, nebo všichni společně apod.
Rozvaděč dodáváme s regulací SKOKOVOU nebo PLYNULOU.

Bezpečná instalace elektro v učitelském pracovišti je jedním z hlavních požadavků na tuto instalaci, a proto podléhá přísným bezpečnostmím předpisům.

Rozvaděč a demonstrační panel u učitele

Elektrorozvaděč se umísťuje ve skříňce pro elektrorozvaděč

Elektrorozvaděč se zpravidla umisťuje ve skříňce, která je vložena do učitelského pracoviště. Ovládání je zpravidla řešeno tak, že po otevření dveří skříňky je možno elektrorozvaděč spustit a ovládat.

Bezpečná instalace elektro v učitelském pracovišti je jedním z hlavních požadavků na tuto instalaci a proto podléhá přísným bezpečnostmím předpisům.

Umístění učitelského demonstračního panelu

V učitelském modulu je dále řešeno umístění učitelského demonstračního panelu, který je buď na pracovní ploše učitele nebo pod otevírací uzamykatelnou částí pracovní plochy.

Využití elekrorozvaděče je především pro předměty:

  • fyzika
  • chemie
  • biologie

Souvisejcí témata a odkazy

 

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.